Prihlásiť sa k odberu noviniek

Ochrana osobných údajov

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webstránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

 

Pravidlá používania cookies

Prevádzkovateľom je Iveta Pešková ATON C.S., Na Lehote 11, 921 01 Pieštany, IČO: 40754324, DIČ: 1037012812, IČ DPH:.SK1037012812.

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov - webové stránky a cookies

Ak navštívite naše webové stránky www.aton-cs.sk, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý súbor cookie.

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka "spozná" a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo Vám umožní vstup, resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webovej stránky a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme, by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžu byť používané na analýzu návštevnosti našich webových stránok prostredníctvom služieb, ako Google Analytics. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci ich webové stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Aké cookies používame?

Povinné cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií a sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok. Môžeme ich používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k používateľským účtom našich služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít. Nakoľko tieto cookies sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok, uvedené cookies musíme využívať a na ich využívanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Funkčné cookies

Tieto cookies slúžia na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a zaznamenávanie, analýzu ich správania na našich webových stránkach a následne na zlepšovanie funkčnosti a vzhľadu našich webových stránok. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nemali by ste využívať služby našej stránky.

Analytické cookies

Tieto cookies slúžia na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú naše webové stránky a ktoré z ich sekcií navštevujú. Umožňujú nám zlepšovať naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nemali by ste využívať služby našej stránky.

Marketingové cookies

Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie Vašich návštev na našich webových stránkach, iných stránkach a odkazov, na ktoré ste klikli. Informácie, ktoré tak získame, používame na prispôsobenie našich webových stránok Vašim záujmom a optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na Vaše zvyklosti. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Na marketing využívame cookies tretích strán, a to cookies spoločnosti Google. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nemali by ste využívať služby našej stránky.

V rámci našich marketingových aktivít a reklamných služieb využívajú naše webové stránky analytické nástroje primárne za účelom realizácie marketingových kampaní, hodnotenia správania zákazníkov a získavania nových zákazníkov.

Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií cookies a teda k problému s využívaním niektorých funkcionalít alebo odkazov na našich stránkach.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

V prípade povinných cookies sa bude jednať o právny základ oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý má záujem na tom, aby bola zabezpečená prevádzka webových stránok prevádzkovateľa. Súčasne takýto prístup umožňuje aj § 109 ods. 8 zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého platí: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

V prípade ostatných cookies je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získaný od Vás ako dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú nižšie.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V prípade, ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, tieto spájame s informáciami o Vašich aktivitách na webovej stránke. K spojeniu dochádza prístupom na naše webové stránky. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade, ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody, môžete požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?

Niektoré údaje resp. typy cookies sa zo zariadenia dotknutej osoby vymažú hneď po tom, ako návštevník/užívateľ služby zatvorí okno prehliadača a naopak iné zostanú v zariadení návštevníka/užívateľa služby aj po zatvorení prehliadača s webovou stránkou prevádzkovateľa. Súbory cookies je však možné vymazať jednorazovo alebo automaticky po zatvorení prehliadača. Prehliadač je možné nastaviť aby k uloženie súborov cookies vôbec nedošlo. Návod je popísaný vyššie. Informácie získané v koncovom zariadení návštevníka/užívateľa služby prevádzkovateľ uchováva však najviac po dobu 5 rokov.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to:

  • našu emailovú adresu: info@aton-cs.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa;

a to podľa toho, ktorý z vyššie uvedených spôsobov odvolania súhlasu je pre Vás najvyhovujúcejší alebo najjednoduchší.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich údajov, uplatnenia Vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

Tieto Pravidlá používania cookies môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme Vás o tom na tomto mieste informovať.

Táto verzia Pravidiel používania cookies sa uplatňuje od 20.10.2022.

 

Ochrana osobných údajov

Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov: Iveta Pešková ATON C.S., miesto podnikanie Na Lehote 11, 921 01 Pieštany, IČO: 40754324, DIČ: 1037012812. Kontakt na Prevádzkovateľa: info@aton-cs.sk

1.       Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu na stránke.

2.       Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

3.       Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho.

Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu:

  • krstné meno, priezvisko
  • e-mailová adresa
  • fakturačná adresa
  • adresa dodania

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

4.       Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.       Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

6. Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku

7.       Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9 týchto podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8.       Kupujúci odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
A). svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl.  1. týchto obchodných a reklamačných podmienok;
B). identifikačné údaje tretej strany, ktorou je Slovenská Pošta, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii;
C). účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim;
D). že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a mailová adresa, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO a mailová adresa, ak je kupujúci právnickou osobou že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí súhlas  odoslaním objednávky svoj súhlas. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: e-mailová adresa, obsah objednávky. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu 10 dní od vybavenia objednávky v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

9.       Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

10.    Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané
Účel spracúvania osobných údajov
Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
Identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;
Identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ
Vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
Vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
Doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje

Informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
Okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;
Formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
Opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
Likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady Obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
Likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu
A). využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
B). poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje bezodkladne kupujúceho. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Obmedzenie práv kupujúceho, podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ, predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú alebo môžu byť poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, a to prepravným spoločnostiam podľa zoznamu uvedeného na stránke:

Slovenská pošta  údaje pre doručenie

Google (monitoring návštevnosti,stavu stránok )

V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.